Beställning federation

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER
Detta är en e-tjänst för att beställa federation, både skol- eller annan federation av typen samordnad identitetshantering.
Viktigt att tänka på att informationen i federationen inte uppdateras med automatik. Den information som finns vid federationstillfället måste sedan manuellt uppdateras.
Det åligger respektive kommun/verksamhet att se till så att leverantören har t.ex. elevuppgifter då det gäller licenser som ligger på enskilda klasser och/eller enskilda elever
Federationen testas först i en eller ett par klasser för att på så sätt minimera problemhanteringen.
Den kontaktperson i verksamheten där testen ska genomföras måste vara vidtalad och återkoppla där så behövs under testet.
Under testen kommer det att finnas det ett testprotokoll som HIT kan följa och det kommer att se olika ut beroende på licenstyp.
Efter att leveransen skett så har verksamheten 15 arbetsdagar på sig att återkomma om det är något som inte fungerar. Om ingen återkoppling sker så räknas leveransen som godkänd.
 
Att tänka på i diskussionen med leverantör:
  • Vilken typ av licens gäller det - En hel skola/flera skolor, En klass/flera klasser, en elev/vissa elever.
  • PUL/Biträdesavtal - respektive verksamhet får kontrollera om detta behövs och se till att ett sådant finns på plats om så behövs.

Frågor om e-tjänsten

Niclas Fransson
niclas.fransson@hoglandet.se
+46 380-51 75 46

Följande behövs för e-tjänsten

  • Avtal
  • Licenstyp(er)
  • Vilken systemleverantör gäller det
  • Vilket system som omfattas

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa