Visselblåsning extern

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Informationstext Visselblåsning

Läs igenom informationen om bland annat när och hur en anmälan görs, innan du gör din anmälan.

Sedan 17 december 2021 finns lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Lagen ger ett särskilt skydd mot repressalier för den som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden och rapporterar den. Förutom våra anställda omfattas till exempel arbetssökande till kommunerna, de kommunala bolagen eller kommunalförbunden, tidigare anställda, praktikanter, leverantörer och egenföretagare som utför uppdrag åt oss.

 

Vad kan du anmäla?

Om du misstänker korruption eller allvarliga oegentligheter inom Höglandskommunerna, de kommunala bolagen eller kommunalförbunden kan du anmäla det här. En visselblåsning kan handla om saker som är olagliga, oetiska eller på annat sätt olämpliga. Anmälningar kan till exempel avse misstänkt korruption, missförhållanden som påverkar enskildas liv och hälsa, brister i säkerheten på arbetsplatsen eller allvarliga former av diskriminering eller trakasserier inom våra verksamheter. Svara utförligt på frågorna för att vi ska kunna utreda ärendet.

 

När ska funktionen inte användas?

Funktionen är inte till för mer allmänna synpunkter på exempelvis ledarskap, arbetsmiljö eller verksamhetsplanering med mera. Den är inte heller lämplig för att rapportera känsliga HR-frågor som är kopplade till enstaka individer. Om det inte känns rätt att prata med din chef eller chefens chef kan du vända sig direkt till din HR-funktion eller någon facklig företrädare. Om din anmälan inte faller inom ramen för lagen kan vi inte garantera sekretess.

Generella synpunkter och klagomål på hur den kommunala verksamheten bedrivs hänvisas till berörd part/organisation.

 

Visselblåsarfunktionen

Visselblåsarfunktionen är en del i vårt förebyggande arbete mot korruption och andra allvarliga missförhållanden. De som utreder ärenden agerar oberoende och är placerade på Höglandsförbundet. För att vi ska kunna följa upp och återrapportera under och efter avslutat ärende kan du inte vara anonym i en anmälan.

 

Hur du kan göra en anmälan

Det är möjligt att anmäla allvarliga oegentligheter skriftligen, muntligen eller genom att boka ett fysiskt möte med visselblåsarfunktionen på Höglandsförbundet. Du kan använda denna e-tjänst för att göra en anmälan. Om du inte vill använda e-tjänsten kan du kontakta visselblåsarfunktionen genom kontaktuppgifterna nedan:

 

Postadress:
Höglandsförbundet
57580 Eksjö

Erik Selander
0381-679508

Cecilia Ragnarsson
0381-679507

Växeltelefon:
0381-679500

 

Vänligen, kontakta inte någon i visselblåsarfunktionen med ditt ärende genom e-post. Det anses inte säkert att hantera sekretess i vårt e-postsystem.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inlogg via BankID (personal inom Tranås kommun, kommunala bolag på Höglandet samt övriga utan personalinloggning)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa